Algemene informatie Algemene informatie

Hier vind u algemene informatie over diverse onderwerpen, zoals:

Algemeen Rondom de kerkdiensten
Kosterteam Preekvoorziening
Kerkelijk Bureau Beamteam
Tsjerkenijs en website Kinderoppas
   

 
 
Kosterteam

Kosterteam

Voor vragen aan de koster of over het kosterteam kunt u contact opnemen met dhr. M. Riemersma, via: telefoon: 0512-372289 of per email: kostergk@pkn-not.nl.

Reservering kerkzaal
Reserveringen kunnen per email worden aangevraagd via het volgende emailadres: zaalhuurgk@pkn-not.nl .

Sleutelbeheer
Wanneer iemand om wat voor reden dan ook in het kerkgebouw moet zijn, en zelf niet over een sleutel beschikt, kan er een (leen)sleutel worden opgehaald bij:
Fam. Van der Lei, Kommisjewei 106, Nijega
Fam. Scholte, Tsjerkeloane 15, Opeinde
Fam. Van der Wier, Tsjerkeloane 5, Opeinde
 
Preekvoorziening

Preekvoorziening
Ten behoeve van de preekvoorziening kunt u contact opnemen met:
dhr. T. van der Bij
telefoonnummer 0512-372097
Email preekvoorzieninggk@pkn-not.nl
 
Collectebonnen

Collectebonnen
Het is bekend dat de vaste financiële bijdrage van kerkleden aftrekbaar is van de inkomstenbelasting. Velen maken van deze legale mogelijkheid dan ook al gebruik. Echter, bij het geld dat via collecten voor verschillende doeleinden gegeven wordt, is dat niet mogelijk, omdat dan een betalingsbewijs ontbreekt. 

Als zo'n bewijs op een of andere manier wel te leveren is, heeft dat zelfs meerdere voordelen, zowel voor de kerkleden als voor de kerk. Om de collectegelden als fiscale aftrekposten te kunnen aanwenden geven wij de mogelijkheid om bij collecten gebruik te maken van collectebonnen.
 
lees meer »
 
Kerkelijk bureau

Kerkelijk bureau
Het kerkelijk bureau beheert de ledenadministratie van onze kerk. Wijzigingen omtrent geboorte, huwelijk, overlijden, verhuizingen etc. kunt u doorgeven aan het kerkelijk bureau of aan uw wijkouderling.

Wanneer u naar het ziekenhuis moet of weer thuis komt uit het ziekenhuis, wilt u dit doorgeven aan de predikant of de scriba.
 
lees meer »
 
Triangel en website

Triangel en website
Heeft u kopij, nieuws of wijzigingen bestemd voor de website of Triangel, dan kunt u deze opsturen via triangel@pkn-not.nl en/of website@pkn-not.nl

Inleveradressen:
Geref. Kerk: Griet Mulder, Leidyksreed 3, Opeinde en Willemien de Vries, Susterwei 8, De Tike
Herv. Gem.: Gerkje Venema-De Jong, R. de Vriessingel 28, Opeinde

 
 
Beamteam

Beamteam
Het ‘beamteam’ verzorgt de productie van de presentaties die geprojecteerd worden tijdens de erediensten.

Indien u informatie wilt laten tonen op de beamer, stuurt dan een email naar het beamteam.
 
lees meer »
 
Kinderoppas

Kinderoppas
Ook kleine kinderen zijn van harte welkom in onze kerk. Voor de kleinste kinderen (0-4 jaar) is er oppas geregeld.
 
lees meer »