zondag 7 november 2021

Wijkbijeenkomst GK wijk 3

Datum: 
 zondag 7 november 2021
Tijdstip: 
 13.15 uur  - 15.30 uur
Locatie: 
 ONT - Kantine

Van harte willen we u en jou uitnodigen op een van de wijk- bijeenkomsten. Ook jongeren en kinderen zijn van harte welkom op deze middagen. We zorgen dat er ook voor de kinderen iets te doen zal zijn en jongeren kunnen samen aanschuiven bij het programma.
De middag zal inhoudelijk worden verzorgd door Theo van der Bij (voorzitter kerkenraad) en Renate de Vries-Martini, in samenwerking met de ouderling van de desbetreffende wijk.
We willen elkaar graag ontmoeten en zullen daarnaast ook een inhoudelijk thema met elkaar bespreken. Hierover later meer.

Omdat uit vorige jaren gebleken is dat de meeste mensen het liefst op een zondagmiddag samenkomen zijn we gekomen tot de volgende data:

Zondag 10 oktober   13.15-15.30   Wijkteam 2 (Ouderling Albertina Riemersma)
Zondag 10 oktober   15.15-17.00   Wijkteam 4 (Ouderling – vacant)
Zondag 7 november 13.15-15.30   Wijkteam 3 (Ouderling Agnietje Jacobi)
Zondag 7 november 15.15-17.00    Wijkteam 1 (Ouderling Sietske Kooistra)

In de volgende Triangel zal  meer informatie komen over de locatie. Daarnaast zal er een persoonlijke uitnodiging worden gestuurd.

terug