Tienerdiensten

Tienerdiensten
Dit seizoen nodigen wij de jongeren van 12-15 jaar we van harte uit voor de tienerdienst op de 3e zondag van de maand. We zijn dan niet in de kerkdienst maar wel in de soosruimte van de kerk. We maken er dan een mooie ochtend van rondom het materiaal van de PKN wat aansluit bij het jaarthema. Daarnaast willen we ook een diaconaal project doen voor DOK16. Meer info volgt gaandeweg het seizoen.
De data zijn: 24 september, 15 oktober, 19 november, 17 december, 21 januari, 18 februari en 17 maart.
TOT DAN!
Groetjes van Tea Veenstra en Joke Talsma
terug