Privacy statement Protestantse gemeente Gereformeerde kerk Nijega - Opeinde - De Tike Privacy statement Protestantse gemeente Gereformeerde kerk Nijega - Opeinde - De Tike
Privacy in de kerk

Vanaf 25 mei 2018 moet iedere organisatie binnen de Europese Unie voldoen aan de nieuwe privacywetgeving, die is opgenomen in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Ook kerkgenootschappen vallen hieronder.
terug