Privacyverklaring Privacyverklaring
Protocol voor het uitzenden van kerkdiensten

De kerkdiensten worden opgenomen en vertoond via internet en/of zijn te horen via kerkomroep.nl. Bezoekers worden niet in close-up opgenomen, maar alleen via een totaalbeeld.
  1. De Gereformeerde kerk NOT zendt de kerkdiensten live uit met geluid en beeld via het platform kerkomroep.nl. In de kerkzaal hangen hiervoor beweegbare camera’s waarmee de dienst wordt opgenomen en uitgezonden Beelden geven in de regel een totaalbeeld van de binnenkomst van de bezoekers en de gebeurtenissen tijdens de dienst in het liturgisch centrum.
  2. Uitzendingen zijn na de dienst voor iedereen beschikbaar om te bekijken en te downloaden via kerkomroep.nl.
  3. In het gebouw van de Gereformeerde kerk NOT en op de website wordt aan bezoekers duidelijk gemaakt, dat de kerkdiensten worden opgenomen en vertoond via internet.
  4. Bezoekers worden niet in close-up opgenomen, maar alleen via een totaalbeeld.
  5. Bezoekers die zeker willen zijn dat ze niet in beeld komen, kunnen achterin de kerkzaal plaatsnemen.
  6. Gastpredikanten worden van tevoren ingelicht over de uitzending.
Gereformeerde Kerk Nijega – Opeinde – De Tike
terug