PKN
PKN Kerken Nijega - Opeinde - de Tike
 
Predikant Predikant
Een nieuw gezicht
Beste gemeenteleden,
Toen in december j.l. bij mij de vraag binnenkwam of ik wilde kennismaken met de gereformeerde kerk van Nijega, Opeinde en de Tike, hoefde ik niet op de kaart te kijken. Opgegroeid in de Dokkumer Wâlden (Broeksterwoude) is dit bekend gebied voor mij. Inmiddels ben ik al wel zo’n 25 jaar weg uit Friesland, maar het Fries nog altijd machtig. En mijn auto vond makkelijk de weg van Drenthe naar de kerk in Opeinde.

In de Adventstijd maakte ik eerst kennis met een delegatie vanuit de kerkenraad en een week later met vrijwel de hele kerkenraad. Dat waren open en positieve gesprekken. Wel werd er van beide kanten gezocht naar wat mijn opdracht precies zou moeten zijn en we besloten dat ik per 1 februari  met vier uur per week zou beginnen. Ik ga mij eerst erop richten om de kerkenraadsleden te leren kennen, want de hulpvraag naar mij toe richt zich vooral op het ondersteunen van de kerkenraad. Dit betekent dat mijn gezicht vooralsnog niet zo zichtbaar zal zijn in uw gemeente, al hoop ik wel een aantal preekbeurten te kunnen vervullen. Dit laatste vind ik zelf van belang omdat je juist in een kerkdienst datgene wat er zich voordoet in een gemeente in het licht van het Evangelie kunt zetten. We zijn immers gemeente van Christus en alle veranderingen die een gemeente ondergaat, proberen we in zijn Geest te doen.

Misschien kijkt u ook wat vreemd aan tegen een interim-predikant. Het interim-predikantschap is een relatief nieuw verschijnsel in onze kerk. Het betekent dat er op tijdelijke basis (meestal variërend van een half jaar tot anderhalf jaar) een predikant mee kan denken met een gemeente die voor belangrijke beslissingen of veranderingen staat, die iets moet verwerken uit het verleden of die beleid wil maken voor de toekomst. Een interim-predikant komt voor specifieke vragen. Het betekent in uw gemeente dus eerst het ondersteunen van de kerkenraad. Ik zal dus b.v. geen pastoraat of kringwerk doen.

Nog een paar woorden over mijzelf. Ik ging destijds weg uit Friesland om theologie te studeren in Utrecht, later ook nog twee jaar in Budapest. Na mijn studie ging ik werken op het landelijke dienstencentrum in Utrecht en vervolgens op het Regionale Dienstencentrum in Bunnik. Ondertussen was ik predikant met een bijzondere opdracht geworden: het ZWO-werk en het missionaire werk in de provincie Utrecht ondersteunen en gemeenten in die provincie bijstaan in beleidsvragen. Toen ik mijn man leerde kennen, verhuisden we naar Erica in Drenthe, waar ik acht jaar gemeente-predikant ben geweest, met veel plezier en voldoening. We wonen er nog steeds, al ben ik inmiddels al weer vier jaar interim-predikant in dienst van onze landelijke kerk. We hebben twee kinderen van vijf en zeven jaar.
Als rechtgeaarde Fries hou ik van schaatsen en daarnaast lees ik in mijn vrije tijd graag een boek, in het bijzonder biografieën of reisverhalen.  
Ik ben met veel plezier predikant. Juist in een tijd waarin kerk en geloof niet meer vanzelfsprekend zijn, vind ik het een uitdaging om te kijken of een kerkelijke gemeenschap toch haar plek durft in te nemen in onze maatschappij. Ik kijk ernaar uit om u daarin een tijdje te ondersteunen.

Oan’t sjen!

Ds Elly v.d. Meulen
Peelstraat 29a
7887 TL  ERICA
Tel. 0591-514421 of 06-24845028
E-mail:   
 
terug
 
 

SoW - Kerkdienst Opeinde
datum en tijdstip 05-04-2020 om 09.30 uur
via Youtube meer details

Kerkdienst Opeinde
datum en tijdstip 12-04-2020 om 09.30
Pasen
via Youtube meer details

 
Vacature

Wij zijn op zoek naar een parttime predikant (m/v).
Klik op ‘meer’ voor meer informatie over wie wij zoeken. meer
 
Stichting Werkgroep Roemenie

i.v.m. het corona-virus is er tot nader bericht geen kledinginzameling

De Stichting Werkgroep Roemenië is een interkerkelijke werkgroep die als doel heeft het verlenen van hulp aan kansarme kinderen en hulpbehoevende gezinnen in de regio Timisoara, Roemenië. De laatste nieuwsbrief leest u hier.
http://www.werkgroeproemenie.com.
 
Kerkdienst beluisteren

Onze kerkdiensten zijn ook te beluisteren via internet. meer
 
Opmerkingen over deze website?
Heeft u vragen, opmerkingen of aanvullingen op deze site? Neemt u dan a.u.b. contact op met de webmaster.
 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.