PKN
PKN Kerken Nijega - Opeinde - de Tike
 
Overdenking juni 2018 Overdenking juni 2018
Een rugzak - Genesis 32: 23-32 (uit: NBV)

​In dit Bijbelgedeelte ontmoeten we een man met een bewogen leven. Uiterlijk gaat het hem voor de wind. Zijn veestapel is groot en van pri-ma kwaliteit. Zijn vakmanschap heeft hem geen windeieren gelegd. Velen zijn jaloers op hem. Een goed voorbeeld is zijn schoonvader La-ban, die hem de voorspoed en een goed renderend bedrijf niet gunt. Laban had Jakob liever in dienst gehouden, zodat hij kon profiteren van zijn vakmanschap. Hij gunde Jakob geen zelfstandig bedrijf. Feitelijk geen vrijheid!

Jakob kan niet met de beperkingen, die zijn schoonvader hem oplegt, leven. In alle stilte - niet openlijk of rechtuit - maakt hij zich los van de beperkingen. Hij trekt uit een knellend bestaan! Op weg naar vrijheid!
Onderweg merkt Jakob, dat hij niet vrij is. Het verleden draagt hij als een zware rugzak met zich mee. Wanneer hij zich sterk voelt, vormt deze rugzak geen enkele belemmering. Maar wanneer het leven meer energie vraagt, dan voelt de rugzak loodzwaar ........
We kijken naar de rugzak. Op het oog lijkt hij heel gewoon. We kennen en herkennen zo’n rug-zak. Iedereen draagt hem. Een feit, dat door de geslachten heen, gedragen wordt.
In Jakob’s rugzak zitten levenservaringen. Som-mige maken hem niet echt vrolijk. Op de bodem liggen: “Broer Esau, blinde vader Isaak en oom Laban, die hij heeft bedrogen. De gestolen zegen en het eerstgeboorterecht”.
Verscholen tussen alle ervaringen ligt het gevoel van ontheemd zijn. Hij is vluchteling geworden: de vrucht van zijn leefwijze.
U kunt begrijpen, dat zo’n inhoud het leven behoorlijk verzwaard. Ie-der, die negatieve ervaringen -door eigen toedoen of aangedaan- moet dragen, zal zich kunnen inleven in Jakob’s situatie.

In Genesis 32: 23-32 ontmoeten wij een man, die zijn zaakjes goed voor elkaar heeft. Een man, die bewondering oogst en jaloezie opwekt. Althans tijdens een oppervlakkige kennismaking .........
Een nauwkeurige kennismaking leert ons, dat deze man bang is voor de toekomst. Zijn toekomstbeeld laat hij bepalen door de negatieve inhoud van zijn rugzak. Herkenbaar!
De negatieve inhoud roept angst op. Begrijpelijk, want hij zal zijn ver-leden ontmoeten in zijn broer Esau. Het verleden wenste hem de dood toe. Door het verleden is de toekomst niet meer open! Dit toekomst-beeld verlamt hem. Hij durft niet verder te gaan. Zijn familie en bezit trekken een grens over, die hij niet durft te overschrijden!
In het donker van de nacht komen de ervaringen van het verleden hem bezoeken. Ze plagen hem en bezorgen hem doodsangst. Hij voelt zich op zichzelf teruggeworpen. Hij draait rond in een negatieve cirkel. Hij draait zich vast, zoals een tractor in een natte ondergrond. Op het mo-ment, dat hij niet verder kan, blijkt hij niet alleen te zijn. Hij worstelt niet meer met zijn negatieve ervaringen, maar met iemand. Zijn worste-ling wordt nu heel concreet. Hij worstelt om niet te verliezen.
De worsteling leert hem, dat de toekomst niet bepaald hoeft te worden door het verleden. Wie afrekent met het verleden, krijgt toekomst.
Worstelen met iemand, bleek worstelen met de essentie van het leven. De essentie is “vertrouwen ”. Wanneer vertrouwen in God ontwaakt, dan durft hij zijn fouten en falen te erkennen. Dat is een vorm van be-vrijding. Ontwaakt vertrouwen geeft kracht en moed om grenzen te overschrijden. Er komt weer vaart in zijn leven. Zijn leven wordt weer vruchtbaar.
De last van de rugzak wordt teruggebracht tot een draagbare last, die niet meer belemmerend werkt.

Ds. Gerard Venhuizen
terug
 
 

Kerkdienst Opeinde
datum en tijdstip 29-11-2020 om 11.00
1e advent meer details

Kledinginzameling Roemenië
datum en tijdstip 05-12-2020 om 11.00 uur
meer details

Kerkdienst Opeinde
datum en tijdstip 06-12-2020 om 09.30
SOW-dienst meer details

Kerkdienst Opeinde
datum en tijdstip 13-12-2020 om 09.30
meer details

 
Kerkdienst online

Onze kerkdiensten zijn ook te beluisteren en te bekijken via internet. meer
 
Stichting Werkgroep Roemenie

De Stichting Werkgroep Roemenië is een interkerkelijke werkgroep die als doel heeft het verlenen van hulp aan kansarme kinderen en hulpbehoevende gezinnen in de regio Timisoara, Roemenië. De laatste nieuwsbrief leest u hier.
http://www.werkgroeproemenie.com.
 
Opmerkingen over deze website?
Heeft u vragen, opmerkingen of aanvullingen op deze site? Neemt u dan a.u.b. contact op met de webmaster.
 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.