Mission Albania

Mission Albania
Mission Albania richt zich op zendingswerk in House of Hope te Pinet, Albanie.

House of Hope, Pinet, Albanie

Klik hier voor de folder van het Zomerkamp 2016

Het project in Albanië is oorspronkelijk opgezet door de Aletheia kerk van Timisoara, Roemenië. Al in de jaren negentig hebben zij aldaar een soort van wijkgebouw gebouwd, The House of Hope. De contacten met de Roemeense kerk zijn gelegd door een lid van die kerk, Vasile Piscoi. Piscoi is verder verbonden als leerkracht aan een HBO school voor Theologie en journalistiek in Oradea. Verder heeft Piscoi ook een jaar of vier in Nederland gewoond en daar zijn ook de contacten met hem geboren. Sinds 2010 gaat de Gereformeerde Kerk naar Albanië voor een zendingsreis, samen met dhr. Piscoi en een groep studenten van 'zijn' school in Oradea.

Wij stellen het erg op prijs indien u ons financieel wilt steunen. Van de opbrengst van deze acties worden bijbels en materiaal voor het kinderwerk gekocht.  Er worden ook samen activiteiten georganiseerd. Alles in het teken van het verspreiden van het evangelie en het versterken van de onderlinge contacten. Het rekeningnummer is NL 54 RABO 0105359416 t.n.v. Werkgroep Albanie.

Email Albanie commissie
 
terug