Kerstgroet Kerstgroet
Aan de gemeenten, kerkenraden en voorgangers van de Protestantse Classis Fryslân.

Mar de ingel sei: Wês net bang, want ik haw goed nijs foar jimme ... (Lucas 2:10b)

Rembrandt Harmenszoon van Rijn 1606-1669

Goed nieuws komt zelden in de krant. Iets heeft nieuwswaarde als het zorgelijk is, of bedreigend. Als een mens verdriet is aangedaan, of onrecht. Zo krijgen wij langzaam en zeker de indruk dat alles wat gebeurt in onze wereld triest maakt, of verontwaardiging wekt.

Soms verlang ik naar goed nieuws. Wanneer ik in de kerk zit het meest. Goede woorden stemmen mijn gedachten mild, openen mijn hart voor mijn medemens, geven mij zomaar zelfinzicht, en moed in bange dagen.
Zoeken wij daarom met Kerstmis in zo groten getale de kerkdiensten op? Waar goed nieuws klinkt, krijgen wij blijdschap mee, en hoop. Kunnen we geloof vinden, en vrede. Komt er liefde in ons los. Wordt God opnieuw in ons midden geboren.

De afgelopen vier maanden ben ik aan het werk gegaan als classisdominee van onze kerk in Fryslân. Met ruim twintig voorgangers kon ik spreken over de vreugden en de zorgen van hun werk. Met bijna twintig kerkenraden het wel en het wee van hun gemeente delen. Het eerste dat mij opvalt, is dat het ‘wel’ groter is dan het ‘wee’, dat de vreugden de zorgen overstemmen.
Veel liefde en enthousiasme voor onze gemeenten heb ik geproefd, veel betrokkenheid gevoeld, veel warmte en vrolijkheid beleefd. Altijd was ik ontroerd door uw inzet voor kerk en samenleving. Ik heb daadwerkelijk ervaren dat velen van u de Godslamp in Friesland brandend houden.
Komende kerstdagen zullen in zo’n 230 Friese gemeenten de woorden van de engel klinken. Zal de boodschapper van God spreken van goed nieuws en van grote blijdschap, van mensen van het welbehagen en van vrede op aarde. Want ons is heden de Heiland geboren.

Ik hoop dat onze kerkdiensten en onze gemeenten mogen bijdragen aan het geloof en de hoop en de liefde in de harten van de mensen hier in Friesland. Ik wens u een gezegende kerst, en voor het nieuwe jaar folle lok en seine.

Wim Beekman,
Classisdominee Fryslân
terug