zaterdag 24 december 2022 om 22.00 uur

Kerkdienst Hervormde Gemeente
Voorganger(s): Ds. J. F. Mol
Organist: Riemke Dijkstra

Kerstnachtdienst
Collectebestemmingen:
- Diaconie
- Project 1027 Filippijnen

terug