zondag 7 augustus 2022 om 09.30 uur

Kerkdienst Gereformeerde Kerk
Voorganger(s): Leesdienst

Collectes: Diaconie, GZB zomercollecte, hulp voor kwetsbare kerk Bulgarije
KND: geen

terug