zondag 4 juni 2023 om 09.30 uur

Kerkdienst Hervormde Gemeente
Voorganger(s): Ds. E. v.d. Veer, Ferwerd
Organist: Riemke Dijkstra

Collectebestemming:
- Kerkvoogdij
- St. Heifer Nederland

terug