zondag 3 juli 2022 om 09.30 uur

Kerkdienst Gereformeerde Kerk
Voorganger(s): Mevr. Renate de Vries - Martini
Organist: Riemke Dijkstra

Collectes: Diaconie en St. Het Huisgezin
KND: alle groepen

Op zondag 3 juli zal er worden gecollecteerd voor ‘Het Huisgezin’ in de Tike.

De hoeksteen van de samenleving Het gezin is de oefenplek voor kinderen als voorbereiding om uiteindelijk op eigen benen te kunnen staan in de maatschappij. Niet alle kinderen hebben zo’n veilige plek om zich te ontwikkelen. Er zijn kinderen die tijdelijk of definitief niet meer thuis kunnen wonen. Ze zijn kwetsbaar, hebben gedragsproblemen of komen uit een problematische gezinssituatie. Pieter en Annemarie Smaling geven deze kinderen in hun eigen gezin een veilige plek waar ze zich thuis mogen voelen. Je mag er zijn wie je bent, je mag er fouten maken, er is ruimte voor correctie en er is respect. Het is een thuis waar iedereen voor elkaar klaarstaat en alles met elkaar deelt. Ook al hebben de kinderen in Het Huisgezin verschillende ouders en andere achtergronden, ze vormen één gezin. Elk kind wordt met liefde en geborgenheid begeleid tot een volwassen persoon met toekomstperspectief, die vol vertrouwen zelfstandig of onder begeleiding in de maatschappij kan staan.

Elk kind droomt van een toekomst
Elk kind heeft recht op een veilig thuis. Een plek waar het zich kan ontwikkelen en ontplooien. Het huisgezin geeft zorg aan uit huis geplaatste kinderen en jonge moeders, totdat ze als een volwassen en stabiel persoon op eigen benen in de maatschappij kunnen staan. Jouw/uw donatie helpt de kinderen alle mogelijkheden te bieden die ze verdienen, want elk kind droomt van een toekomst. Geen kind mag worden vergeten, en daarbij is extra hulp noodzakelijk. Mogen zij rekenen op jouw/uw hulp?

terug