zondag 28 november 2021 om 09.30 uur

Kerkdienst Herv. Gemeente
Voorganger(s): Ds. J. B. Oldenhuis, Coevorden
Organist: Riemke Dijkstra

1e Advent

Collectebestemming:
- Kerkvoogdij
- KIA Werelddiaconaat, Moldavië

terug