zondag 31 oktober 2021  om 09.30
Voorganger: Ds. L. van de Ven, Aldeboarn
Kerkdienst Opeinde
Organist: mw. R. Dijkstra

Collectes: Kerk en Rente
KND: alle groepen

terug