zondag 24 oktober 2021  om 09.30
Voorganger: Ds. J.G. Arensman
Kerkdienst Opeinde
Organist: dhr. B. v. Cimmenaede

Collecte: Zending Nederland
KND: alle groepen

Deze dienst wordt verzorgd door Bart Sikkema, medewerker van Wycliffe https://wycliffe.nl/.

Wycliffe Bijbelvertalers richt zich op het vertalen van de Bijbel in talen waar Gods Woord nog niet is. "We willen dat iedereen Gods Woord kan begrijpen. Waarom Bijbelvertaalwerk?
Er wachten miljoenen mensen op de Bijbel in een taal die ze werkelijk begrijpen. We vertalen de Bijbel omdat de Bijbel mensen naar Jezus Christus leidt. Als mensen de Bijbel ontvangen in hun eigen taal veranderen levens vaak op een bijzondere manier. Dat gunnen we iedereen."

Missie
"Ons doel is dat ieder mens op deze wereld toegang krijgt tot de Bijbel, Gods Woord, in zijn eigen taal. Wycliffe Bijbelvertalers Nederland geeft hiermee invulling aan de zendingsopdracht in Mattheüs 28:19 om alle volken tot discipelen van Jezus Christus te maken."

Namens de diaconie (zending) alvast hartelijk dank voor uw bijdrage!

terug