Triangel en website

Triangel en website
Heeft u kopij, nieuws of wijzigingen bestemd voor de website of Triangel, dan kunt u deze opsturen via Email en/of website

Inleveradressen:
Geref. Kerk: Griet Mulder, Leidyksreed 3, Opeinde en Willemien de Vries, Susterwei 8, De Tike
Herv. Gem.: Gerkje Venema-De Jong, R. de Vriessingel 28, Opeinde

 
terug