Inzameling mobiele telefoons voor Kinderen in de Knel

Inzameling mobiele telefoons voor Kinderen in de Knel
In de zendingsdienst van 14 oktober a.s. willen we aandacht schenken aan het project dat wij via de Clas-sis Drachten steunen. Het gaat om Kinderen in de Knel, dit jaar willen we de straatkinderen in Kampala, de hoofdstad van Oeganda ondersteunen. Meer informatie vind u op: https://www.kerkinactie.nl/projecten/karamojong-kinderen-naar-huis-en-naar-school

We zijn van plan om de komende maanden tot aan de zendingsdienst toe oude mobieltjes in te zamelen. Hiertoe zal binnenkort een verzamel box in de kerk worden neergezet. We hopen hiermee een mooi bedrag voor dit project te kunnen inzamelen.
terug