PKN
PKN Kerken Nijega - Opeinde - de Tike
 
HERVORMDE GEMEENTE OPEINDE, NIJEGA en DE TIKE

Hervormde kerk te Nijega
HERVORMDE GEMEENTE OPEINDE, NIJEGA en DE TIKE

Graag ontmoeten wij u in onze diensten!

Kerk
Hearrewei 1, 9217 VN  Nijega
iedere zondagmorgen om 9.30 uur dienst.
(incidenteel 's middags of 's avonds bijzondere diensten)

Predikant
ds. J.F. Mol, Kommisjewei 10, 9217 RN  Nijega
0512-371525
Kostersechtpaar
fam. A. de Jong, Kommisjewei 2, 9217 RN  Nijega
0512-371584 
 
1e Paasdag, 21 april 2019

1e Paasdag, 21 april 2019
We vieren vandaag Pasen, feest van de hoop.
De dood heeft niet het laatste woord, er komt een nieuw begin.
De liturgische kleur is wit, de kleur van vreugde, feest.
 
In het Johannes evangelie lezen we:
 
Kijk naar Maria Magdalena.
Jezus riep haar naam, en toen herkende ze Hem.
Waar kunnen we in onze tijd Jezus of God tegenkomen?
Gods grootheid zien we dagelijks in de natuur, de schepping, het is een vingerafdruk van de Schepper. We zien het ook in de rijkdom van ons leven door de Bijbel te lezen.
Die grootheid dwingt geen geloof af maar is wel een teken van zijn aanwezigheid.
Wacht niet op een stem die je roept, maar let op die tekenen.
 
lees meer »
 
Stille Zaterdag, 20 april 2019

Stille Zaterdag, 20 april 2019
 
Goede Vrijdag, 19 april 2019

Goede Vrijdag, 19 april 2019
De 7 flessen zijn vandaag in de vorm van een Latijns kruis geplaatst.   
7 is het heilige getal bij uitstek: 3+4, ofwel het getal voor de drie-ene-God en vier, het getal van de wereld,
de 4 windstreken. God is in Zijn Zoon naar de aarde gekomen, Zijn taak is volbracht op aarde.
In de flessen rode rozen, zij vertolken het vergoten bloed van Jezus.
Het zwarte kleed verwijst naar het verdriet over het sterven van Jezus.
 
lees meer »
 
Witte Donderdag, 18 april 2019

Witte Donderdag, 18 april 2019
Vandaag is het witte donderdag.
De liturgische kleur is wit, de kleur van reinheid.
In de schikking worden de 6 flessen in een cirkel geplaatst.
De flessen symboliseren de discipelen. 6 verwijst hier naar de 6 werken van barmhartigheid.
Deze werken zijn onderdeel aan de opdracht aan de christelijke gemeente en de discipelen.
De driekleurige viooltjes in het midden van de 6 flessen verwijzen naar het nederig zijn.
 
lees meer »
 
Palmpasen, 14 april 2019

Palmpasen, 14 april 2019
Vandaag, op Palmpasen, is de liturgische kleur paars.

De flessen met daarin de gebogen takken vormen de poort waardoor Jezus de stad Jeruzalem binnenkwam.
Jezus betreedt de stad vanuit het oosten, als de verwachte Messias.
Hij zit op een ezel, passend bij een Israëlische vredevorst.
Hij komt vanaf de Olijfberg, de plaats waarvandaan God zou terugkeren tot zijn volk.
Onder de klanken en palmtakken van Psalm 118 komt Hij als grote koning de stad binnen.
 
lees meer »
 
6e lijdenszondag, 7 april 2019

6e lijdenszondag, 7 april 2019
Vandaag is het de 6e lijdenszondag.
de liturgische kleur is paars, als teken van inkeer en bezinning.
 
In Jesaja 5 wordt gesproken over de wijngaard en de pachters.
De wijngaard is een positief en krachtig begrip voor het volk Israël, groei en vruchten danken ze aan God.
De pachters behoren een deel van de opbrengst aan de eigenaar te geven.
Maar de pachters beschouwen de wijngaard als eigenaar en houden dus de volledige opbrengst als hun bezit.
De wijngaard blijft, maar voor dit falend leiderschap zoekt God dienende leiders die de wijngaard en de mensen dienen en niet zichzelf verrijken.
Centraal in dit verhaal staat; wat is rechtvaardig, wie is rechtvaardig en wie doet recht.
 
lees meer »
 
5e lijdenszondag, 31 maart 2019

5e lijdenszondag, 31 maart 2019
 
Vandaag is het de 5de lijdenszondag en de kleur is paars.
 
De kern van de gelijkenis van de verloren Zoon is: de vreugde die er is omdat een mens welkom is bij een genadig God. De zoon komt tot zichzelf, hij realiseert zich wie hij is en waar hij vandaan komt en begint opnieuw. De oudste zoon kan het niet opbrengen deze broer feestelijk te onthalen.
Wees blij! De zoon is terug en laten we feest vieren. Een nieuw begin.
 
lees meer »
 
4e lijdenszondag, 24 maart 2019

4e lijdenszondag, 24 maart 2019

 Vandaag is het de 4e lijdenszondag, de kleur is paars, kleur van inkeer.
 
Wij moeten tot inkeer komen, een nieuw begin maken. Jullie moeten je leven veranderen, vertaalt de Bijbel in gewone taal.
De bedoeling van ons leven is dat we vrucht dragen, dat wij iets kunnen betekenen voor een ander. Wij worden uitgenodigd tot een nieuw begin. Verbeter de wereld, begin bij je zelf. Wij zijn een vijgenboom, de Eeuwige “God” is de tuinman. Met eindeloos veel geduld en liefde wacht hij op een nieuw begin: bloesem en vrucht
 
De lezingen roepen op  tot zien. Omzien naar een ander. De tekenen van groei en bloei zien zoals de tuinman met geduld wacht op de groei van de vijg.


 
 
lees meer »
 
3e Lijdenszondag, 17 maart 2019

3e Lijdenszondag, 17 maart 2019
Vandaag, op de 3e Lijdenszondag, gaan de lezingen over de verheerlijking van Jezus op de berg en de moeilijke weg die hij moet gaan.


 
lees meer »
 
Liturgische schikking Biddag, 13 maart 2019

Liturgische schikking Biddag, 13 maart 2019

 
In de schikking van vandaag staan de flessen in een cirkel.
de cirkel heeft geen begin en geen eind, deze staat symbool voor oneindigheid.
De tulpen in de liturgische kleur paars verwijzen naar het gebed, de bloem staat open naar boven.
Klimop, verbeeldt de trouw van God.
 
lees meer »
 
2e Lijdenszondag, 10 maart 2019

2e Lijdenszondag, 10 maart 2019


De lijdenstijd is vooral een tijd van bezinning, inkeer en voorbereiding.
Vandaag is het de 2e lijdenszondag, de kleur is paars en het accent van ons project “Een Nieuw Begin”, ligt vandaag op solidariteit.
Aan de verzoeking in de woestijn gaat de doop van Jezus vooraf. Lucas benadrukt bij de doop in de Jordaan de solidariteit van Jezus met het volk. Direct hierna neemt Lucas een geslachtsregister op, waaruit blijkt dat Jezus in lijn uiteindelijk teruggaat tot Adam en God (zoon van Adam, zoon van God). Twee lijnen die hun vervolg krijgen in de verzoeking in de woestijn: solidariteit met het volk.
En waarmaken dat Hij als nieuwe Adam standhoudt wanneer Hij wordt aangevochten. Jezus, een veelbelovend nieuw begin, als geliefde Zoon en nieuwe Adam.

 

 
lees meer »
 
Paasproject Liturgische schikkingen 2019

Paasproject Liturgische schikkingen 2019
1e Lijdenszondag, 3 maart 2019

In de 7 lijdenszondagen waar we vandaag mee beginnen, gaat het om een "Nieuw Begin".
Zo heet ook het project voor deze zondagen.

Het getal 8 staat symbool voor een “Nieuw Begin”.
De nieuwe week begint op de 8e dag, de 8e dag wordt ook wel
Opstandingsdag genoemd.
Het getal 8 in de schikking t/m Pasen is zichtbaar door 8 flessen die met rietstengels omwikkeld zijn.
De flessen worden iedere zondag in een andere vorm geplaatst,
met daarbij de bloemschikking in de liturgische kleur van de zondag.
Riet symboliseert buigzaamheid, meebewegen.
Het water wat zichtbaar is tussen de rietstengels, is het teken van nieuw leven.
De lezingen, gedichten en uitleg van de liturgische schikkingen
begeleiden ons ieder zondag op weg naar hoop voor een nieuw begin.
lees meer »
 
 

Kerkdienst Opeinde
datum en tijdstip 15-12-2019 om 09.30 uur
Derde Advent meer details

Kerkdienst Herv. Gem.
datum en tijdstip 15-12-2019 om 09.30 uur
3e Advent meer details

Kerkdienst Opeinde
datum en tijdstip 22-12-2019 om 09.30 uur
Vierde Advent meer details

Kerkdinst Herv. Gem.
datum en tijdstip 22-12-2019 om 09.30 uur
4e Advent meer details

 
Stichting Werkgroep Roemenie

De Stichting Werkgroep Roemenië is een interkerkelijke werkgroep die als doel heeft het verlenen van hulp aan kansarme kinderen en hulpbehoevende gezinnen in de regio Timisoara, Roemenië. De laatste nieuwsbrief leest u hier.
http://www.werkgroeproemenie.com.
 
Kerkdienst beluisteren

Onze kerkdiensten zijn ook te beluisteren via internet. meer
 
Opmerkingen over deze website?
Heeft u vragen, opmerkingen of aanvullingen op deze site? Neemt u dan a.u.b. contact op met de webmaster.
 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.