HERVORMDE GEMEENTE OPEINDE, NIJEGA en DE TIKE

Hervormde kerk te Nijega
HERVORMDE GEMEENTE OPEINDE, NIJEGA en DE TIKE

Graag ontmoeten wij u in onze diensten!

Kerk
Hearrewei 1, 9217 VN  Nijega
iedere zondagmorgen om 9.30 uur dienst.Predikant
ds. J.F. Mol, Kommisjewei 10, 9217 RN  Nijega
0512-371525
Kostersechtpaar
fam. A. de Jong, Kommisjewei 2, 9217 RN  Nijega
0512-371584 
 
Eeuwigheidszondag 2022 Eeuwigheidszondag 2022
Centraal in de schikking staat rechtop de grote steen als
symbool van onvergankelijkheid en kracht.
“U bent mijn rots, mijn vesting, de hoeksteen.”
De steen verwijst ook naar de graflegging van Jezus.

Het mos op de steen geeft de liefde van God weer aan ons op aarde,
de klimop verwijst naar Gods trouw en verbondenheid met ons.
De dorre takken in de schikking geven het voorbije leven aan
en het vingerblad verwijst naar loslaten en groei.
De witte rozen staan voor licht, eerbied, vertrouwen en herinnering,
de witte lelie straalt zuiverheid en onvergankelijkheid uit.
2 kleine stenen herinneren ons aan hen die zijn heengegaan.
Laten wij als levende stenen dienen voor de bouw van een nieuw leven
en een nieuwe wereld.