Eeuwigheidszondag 2022 Eeuwigheidszondag 2022
Centraal in de schikking staat rechtop de grote steen als
symbool van onvergankelijkheid en kracht.
“U bent mijn rots, mijn vesting, de hoeksteen.”
De steen verwijst ook naar de graflegging van Jezus.

Het mos op de steen geeft de liefde van God weer aan ons op aarde,
de klimop verwijst naar Gods trouw en verbondenheid met ons.
De dorre takken in de schikking geven het voorbije leven aan
en het vingerblad verwijst naar loslaten en groei.
De witte rozen staan voor licht, eerbied, vertrouwen en herinnering,
de witte lelie straalt zuiverheid en onvergankelijkheid uit.
2 kleine stenen herinneren ons aan hen die zijn heengegaan.
Laten wij als levende stenen dienen voor de bouw van een nieuw leven
en een nieuwe wereld. 
terug