Stagiaire in onze gemeente

Stagiaire in onze gemeente
Stagiaire in uw gemeente. Mag ik mij even voorstellen….
 Wanneer dit kerkblad uit komt ben ik intussen al eens op bezoek geweest in uw midden. Voor hen die hier niet waren is voorstellen wel even nodig lijkt mij. Ik ben IJpie Veenstra-Bakker, kom uit Damwoude en ben getrouwd met Gerke Jilt met wie ik een melkveehouderij heb. We hebben van onze Vader vier prachtige kinderen gekregen in de leeftijd van 11 tot 19 jaar. Binnen Gods Koninkrijk hebben mijn man en ik vele taken mogen vervullen. We hebben ons opengesteld om een werktuig te zijn in Zijn hand. Vooral binnen het kinderwerk en het jeugdwerk zijn we actief (geweest). Ook kringwerk en Alpha werk heb ik mee mogen dragen. Met vallen en opstaan maar met de blik gericht op Hem zo willen wij ons opstellen. Maar wat is mijn link met uw gemeente?
 
Inmiddels alweer 2 jaar geleden, ben ik gestart met een studie Godsdienst Pastoraal Werk aan de Christelijke Hogeschool in Ede. Deze opleiding doe ik in deeltijd. Waarom op deze leeftijd nog aan een studie beginnen? Ik wil graag meer handvaten leren om in Gods Koninkrijk Zijn werk te doen. Hoe zou God willen dat ik omga met…. en vul maar in. Hoe doe en zeg ik dingen. Moet je daar voor geleerd hebben? Nee als we ons openstellen voor Zijn Woord en in gebed vragen om Zijn leiding kunnen we bergen verzetten en hebben we geen studie en een papiertje nodig. Maar wil je binnen de PKN je beschikbaar stellen om in gemeenten iets te mogen betekenen om mensen dichter bij God te brengen dat moet je nu eenmaal een papiertje hebben. Ik voel deze uitdaging en ook dat God hier iets mee gaat doen waar ik nog niets van weet. In afwachting van Zijn uiteindelijke doel ben ik daarom aan deze studie begonnen.
 
Bij studeren hoort nu eenmaal ook stage. Ik ben blij dat uw predikant positief reageerde op mijn vraag en dat ik van uw kerkenraad toestemming heb gekregen om, onder geheimhouding, binnen uw gemeente te mogen leren. Ik wil met klem aangeven dat ik oprecht vertrouwelijk met de mij gegeven informatie om zal gaan.
Ik hoop zo een open houding met u te hebben en zie met vertrouwen het komende studie/gemeentewerk jaar tegemoet. 
 
IJpie Veenstra-Bakker
terug