Nacht Zonder Dak in Opeinde Nacht Zonder Dak in Opeinde
Het duurt nog wel even, maar we willen iedereen alvast informeren dat op zaterdag 22 september (dat is de zaterdag van het startweekend), de jeugd van onze beide kerken een “nacht zonder dak” gaat slapen.
Dit om te ervaren hoe het is om zonder een echt dak boven je hoofd te slapen. Voor veel mensen en kinderen in andere landen is dit geen keus, maar dagelijkse realiteit.
Natuurlijk proberen we ook zoveel mogelijk geld op te halen voor jon-geren die zo alle dagen zonder dak moeten leven. De Nacht Zonder Dak is een activiteit van de jeugdraad i.s.m. Tear (die het Nacht Zonder Dak project landelijk organiseren).
De jeugd van de jeugdclubs heeft inmiddels een uitnodiging gehad om mee te doen aan de “Nacht Zonder Dak”. Mocht u binnenkort benaderd worden om een jongere te ‘sponsoren’ bij zijn ‘Nacht Zonder Dak’ of om op de avond van 22 september mee te helpen, dan hopen wij dat u net zo enthousiast reageert als de jeugd.
Als u wilt meehelpen om kartonnen dozen voor deze nacht te sparen, zouden we dat heel fijn vinden!
Voor meer informatie, zie de website: www.nachtzonderdak.nl
Op de website hebben we al een eigen projectpagina https://www.nachtzonderdak.nl/doe-mee/opeinde-22-09-2018/
Namens de organisatie van Nacht Zonder Dak
Klaas Mulder, Lidia Brouwer en Joke Sipma
terug