Contactdames Contactdames
De contactdames heten nieuw-ingekomen leden welkom in onze gemeente.

Verder verblijden zij met enige regelmaat ouderen, alleenstaanden en zieken met een bezoekje.
Ieder jaar is er overleg met de predikant en de ouderlingen.

Wijkindeling:
Opeinde

mevr. T. Binnema- van der Schaar
tel. 0512-371982

Opeinde

mevr. S. de Vries-Hansma tel.
0512-372213

Nijega

mevr. N. Mulder-van der Horst
tel. 0512-372486

De Tike

mevr. W. Hiemstra-Jagersma
tel. 0512-372577

terug