Algemene informatie Algemene informatie
De voorzitter van de kerkenraad is: Mevr. T. Veenstra
telefoonnummer: 0512-372246
De scriba van de kerkenraad is: Mevr. A. Rispens
telefoonnummer: 0512-514120

LET OP: Indien u vragen en brieven hebt bestemd ter behandeling door de kerkenraad: minimaal 2 weken voor de kerkenraadsvergadering doorgeven.
E-mail de scriba
terug